9 Do’a Meminta Kebahagiaan, Rezeki dan Keturunan yang Bisa Dipanjatkan Di Awal Pernikahan

20079 views Leave a comment
Pandangan Islam Mengenai Menikah Melangkahi Kakak

Dailymoslem – Setiap orang yang menikah pasti menginginkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, dilimpahi rezeki dan juga dikaruniai keturunan yang sholeh dan sholehah. Sebagai umat Muslim, tentu kita memiliki Al-Qur’an sebagai petunjuk untuk menjalani hidup di jalan Allah, kita juga bisa meminta segala kebaikan kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha Pemurah lagi Maha Pemberi.

Berikut ini adalah 9 do’a yang bisa dipanjatkan di awal pernikahan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga, kemurahan rezeki dan juga keturunan yang sholeh dan sholehah.

Do’a Murah Rezeki

Allahumma robbanaa anzil alaina maaidatamminassamaaa’i takuunu lana iidalli’aqolina wa’akhirina wa’ayatamminka wa’urzukna wa’anta khoirurroziqin.

Artinya:“Ya Tuhan kami turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau; beri rzekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki Yang Paling Utama.” (Al-Ma’idah: 114)

Do’a Untuk Mendapatkan Anak

Wazakariyyaa idznadaa robbahuu robbi laa tadzarni faaroda wa anta khoirul waarisiin.

Artinya:  Ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan engkaulah pewaris yang paling baik (Al-Anbiya: 89)

Do’a Pengikat Kasih Sayang Suami Istri

Wa’alqaitu alaika mahabbatamminnii walitushna’a alaa ainii

Artinya: Dan aku telah tanamkan dari kemurahanKu perasaan kasih sayang orang terhadapmu; dan supaya engkau dibela dan dipelihara dengan pengawasanKu. (Thaha: 39)

Do’a Melembutkan Hati Pasangan dan Mertua

Maa anzalnaa alaikal qur’aana litastqoo. Illa nadzkiratalliman yakhsyaa. Tanziilammimman kholakol ‘ardho wassamaawaatil ‘uula. Arrohmaanu ‘alaa ul ‘arsyi ‘ustawaa.

Artinya: Tiada Kami (Allah) turunkan kepadamu Al-Qur’an ini supaya engkau celaka (menyusahkan engkau)! Melainkan untuk menjadi peringatan bagi orang yang takut. (Al-Qur’an) yang diturunkan daripada Tuhan, yang menciptakan bumi dan beberapa langit yang tinggi. Tuhan yang pengasih, di atas singgasana Dia bersemaya (berkuasa). Dia mempunyai apa yang ada di langit, dan di bumi, serta di antara keduanya dan apa yang ada di bawah tanah. (Thaha: 2-5).

Do’a Agar Dipermudah Setiap Urusan

Robbanaa aatinaa milladunka rohmatan wahayyi’ lanaa min ‘amrinaa rosyada.

Artinya: Wahai Tuhan kami, karuniakanlah kami rahmat dari sisiMu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. (Al-Kahfi: 10)

Do’a Mendapat Anak Kembar

‘auyuzawwi dzuhum dzukronan wa ‘inaatsan wayaj’alu mayyasyaa’u ‘aqiiman ‘innahu aliimun qodiir.

Artinya: Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahi lagi Maha Kuasa (Ash-Syuraa: 50)

Do’a Terhindar Dari Niat Jahat Manusia

Man’jaa’a bil hasanati falahuu khoirumminha wa man’jaa’a bissay’aatii fala yuj’zaallaziina ‘amilussayi’aati illa maa kaanu ya’malun

Artinya: Sesiapa yang datang membawa amal baik (pada hari akhirat) maka baginya balasan yang lebih baik daripadanya; dan sesiapa yang datang membawa amal jahat, maka mereka yang melakukan kejahatan tidak dibalas melainkan dengan apa yang mereka kerjakan (Al-Qasas: 84)

Do’a Keluarga Bahagia 

Robbanaa hablanaa min aswaajinaa wadurriyyatinaa qurrota ‘ayyuuni waj’alnaa lil muttaqiina imam.

Artinya: Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.

Do’a Bahagia Suami Istri

Qul in kuntum tuhibbuunallaha fattabi’uuni yuhbibkumullahu wayaghfirlakum dunuubakum wallahu gafururrahiim

Artinya: Katakanlah (wahai Muhammad): Jika benar kamu mengasihi Allah maka ikufilah aku, niscaya Allah mengasihi kamu serta mengampuni dosa-dosami. Dan (ingatlah), Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani (Ali-Imran: 31)

(Visited 1,133 times, 1 visits today)[shareaholic app="recommendations" id="15559134"]