7 Hal yang Diharamkan Tentang Perempuan

2420 views

Dailymoslem – Dalam Islam, perempuan memiliki keistimewaannya tersendiri. Banyak tokoh-tokoh dalam sejarah Islam yang merupakan seorang perempuan yang menginspirasi.

Islam juga begitu menjaga hubungan perempuan dan laki-laki untuk menjaga kehormatan itu sendiri. Oleh karena itu, banyak hal yang diharamkan antara hubungan perempuan dan lelaki yang belim muhrim.

Berikut ini 9 hal yang diharamkan tentang perempuan.

Seorang perempuan berduaan dengan lelaki yang bukan muhrimnya.

Rasulullah SAW bersabda:

“Tidaklah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali setan akan menjadi yang ketiga.” ((HR Tirmidzi 2165, Ahmad (1/26), dan dishahihkan al-Albani)

Seorang perempuan melakukan safar (perjalanan jauh) tanpa ditemani laki-laki yang merupakan muhrimnya.

Rasulullah SAW bersabda:

“Janganlah sekali-kali seorang perempuan bersafar kecuali bersama dengan mahramnya.” (HR. Bukhari 2844 dan Muslim 1341)

Memandang kepada lawan jenis dengan sengaja.

Allah SWT berfirman:

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari mereka” (QS an-Nuur: 30-31).

Seorang lelaki menemui perempuan tanpa mahram, meskipun ia adalah saudara suami (iparnya).

Rasulullah SAW bersabda:

“Waspadalah kalian (dari perbuatan) menemui perempuan (tanpa mahram)”. Ada yang bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana dengan al-hamwu (ipar dan kerabat suami lainnya)? Rasulullah bersabda “al-Hamwu adalah kebinasaan.” (HR Bukhari 4934 dan Muslim 2172)

Maksud dari hadist ini adalah bahwa jika seorang perempuan bertemu dengan iparnya atau saudara suami yang merupakan lawan jenis, maka itu bisa menyebabkan fitnah dan bisa membinasakan.

(Baca juga: Kenapa Neraka Lebih Banyak Dihuni Perempuan Daripada Laki-Laki?)

Perempuan dan lelaki yang belum muhrim saling bersentuhan

Rasulullah SAW bersabda:

“Sungguh jika kepala seorang laki-laki ditusuk dengan jarum dari besi lebih baik baginya dari pada dia menyentuh seorang perempuan yang tidak halal baginya” (HR Thabarani dalam al-Kabiir 486 dan ar-Ruyani al-Musnad (2/227), dihasankan al-Albani).

Seorang laki-laki menyerupai perempuan dan juga sebaliknya.

Dari Abdullah bin ‘Abbas, beliau berkata: “Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki.”

Seorang perempuan keluar rumah dengan bersolek dan mengenakan wangi-wangian dengan tujuan untuk menarik perhatian laki-laki.

Ada banyak dalil mengenai hal ini.

Allah SWT berfirman:

“Dan hendaklah kalian (wahai istri-istri Nabi) menetap di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj (sering keluar rumah dengan berhias dan bertingkah laku) seperti (kebiasaan) wanita-wanita Jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait (istri-istri Nabi) dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya” (QS al-Ahzaab:33).

(Baca juga: Hukum Bagi Perempuan yang Tidak Menutup Aurat Padahal Ia Mengetahui)
Dan dalam hadits yang shahih Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya wanita adalah aurat, maka jika dia keluar (rumah) setan akan mengikutinya (menghiasainya agar menjadi fitnah bagi laki-laki), dan keadaanya yang paling dekat dengan Rabbnya (Allah ) adalah ketika dia berada di dalam rumahnya.”(HR Ibnu Khuzaimah 1685), Ibnu Hibban 5599) dan dishahihkan al-Albani).

Dalam hadist lain, Rasulullah SAW bersabda, “Seorang wanita, siapapun dia, jika dia (keluar rumah dengan) memakai wangi-wangian, lalu melewati kaum laki-laki agar mereka mencium bau wanginya maka wanita adalah seorang pezina.” (HR. an-Nasa’i 5126), Ahmad (4/413), dihasankan al-Albani).

Astaghfirullah, semoga kita dijauhkan dari segala sesuatu yang dilaknat oleh Allah. Aamiin.

Disarikan dari berbagai sumber.

(Visited 1,509 times, 1 visits today)[shareaholic app="recommendations" id="15559134"]